Škola jsou lidé, nikoli budova: Webex pomáhá zavést online výuku

Cisco

Školní docházka je pravděpodobně nejběžnější způsob, jak nabýt vědomosti a dovednosti. Škola člověka připraví na budoucí povolání, ale ty nejlepší školy také naučí, jak se učit. Nejcennější vlastností v dnešním proměnlivém pracovním prostředí je touha po vědění. Otevřenost novým myšlenkám, ochota k adaptaci a radost z poznání jsou charakteristiky, které provází úspěšného absolventa i dlouho po skončení formální školní docházky.


Nedávno jsem se o pravdivosti tohoto postulátu přesvědčil na Technické univerzitě v Košicích (TUKE), kde působím jako přednášející a jako vědecký pracovník. Pracuji na Katedře počítačů a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky a jsem také poradcem v programu Cisco Networking Academy. Program provozujeme na více než 80 středních školách a pěti největších univerzitách na Slovensku a také další desítce škol v sousedních zemích. Provozujeme Podpůrné centrum Cisco Networking Academy (ASC) a Tréninkové centrum instruktorů (ITC), která nabízí základní a pokročilé kurzy zaměřené na síťové a bezpečnostní technologie. Také vyučujeme nové technologie, jako je IoT, datová analýza a programovatelnost sítí.

Učit se, hrát si a vychovávat

TUKE spolupracuje s Cisco Networking Academy (NetAcad) již více než 20 let. Do komunity NetAcad jsem se zapojil v roce 2004, když jsem studoval ve třetím ročníku magisterského studia. Heslo tehdy bylo: „Měníme způsob, jakým pracujeme, žijeme, hrajeme si a učíme se.“ Od samého počátku bylo prvořadé toto spojení vzdělávání a hravého experimentování. Nabízeli jsme praktickou výuku, která promlouvala k mladým lidem jejich jazykem. To nám pomohlo rychle naše aktivity rozšiřovat. Než jsme se nadáli, existovaly na Slovensku desítky síťových akademií Cisco a my školili instruktory z celé země i ze zahraničí.
 

Spolupráce mezi TUKE a společností Cisco ale sahá ještě hlouběji do minulosti. Od roku 1995 jsme užívali její technologii v infrastruktuře, a když jsem nastoupil na fakultu, běžel na platformách Cisco už celý kampus včetně našeho VoIP systému. Byli jsme na Slovensku jedni z prvních, kdo zavedl platformu Cisco Unified Communications , která sjednotila mobilní a pevné IT prostředky pro hlasovou, video a datovou komunikaci, včetně některých speciálních projektů, jako bylo využití přepínání ATM pro videokonference.
 

Ačkoli naše práce a naše infrastruktura do značné míry závisí na technologiích společnosti Cisco, tak Webex, jeden z jejích nejrozšířenějších produktů, jsme využívali jen okrajově. Měli jsme jedinou on-premise instalaci Cisco Webex, ale náš hardware byl limitovaný a neaktualizovaný, protože jej za celou dobu využilo jenom několik málo zaměstnanců k práci nebo učení na dálku, případně schůzkám. Sice jsme patřili mezi první, kdo začal užívat videokonferenční nástroje, ale s technologií Webex jsme pracovali pouze příležitostně a univerzita nikdy využití této komunikační platformy neformalizovala.

Přechod na práci na dálku ze dne na den

Vše se změnilo příchodem pandemie. Koronavirus nám zavřel kampus a veškerou činnost jsme museli ze dne na den přesunout do online prostoru. Ať se nám to líbilo nebo ne, byli jsme nuceni komunikovat s kolegy a studenty na dálku nejen kvůli plnění našich akademických a administrativních povinností, ale také kvůli naší společné bezpečnosti.
 

Online vyučování a školení bylo náhle potřeba i mimo katedru počítačů a informatiky. Potřebovali jsme se dozvědět maximum o Webexu - a to rychle.
 

Technická univerzita v Košicích se během uplynulých desetiletí značně rozrostla. Už nejsme pouze technicky zaměřená vzdělávací instituce, ale plnohodnotná univerzita s devíti fakultami a 47 katedrami. Naši studenti, přednášející a zaměstnanci potřebovali začít užívat Cisco Webex, ale zdaleka ne všichni byli zběhlí v obsluze videokonferenčních řešení a nástrojů pro spolupráci - a mnozí ani v IT obecně. Museli jsme všechny neprodleně zaškolit, včetně našich administrativních pracovníků. Musel jsem proto překročit rámec svých obvyklých povinností.

Online spolupráce vyžaduje od uživatelů odlišný přístup a přizpůsobení komunikace daným prostředkům.


Naštěstí jsem nemusel nést toto břemeno sám. Máme velmi blízké vztahy se start-upem CEELABS, který společně založili čtyři absolventi doktorského studia a který na mezinárodní úrovni poskytuje online kurzy v Tréninkovém centru instruktorů Cisco Networking Academy. Jako plnohodnotný partner společnosti Cisco nám CEELABS pomohl přejít z jedné zastaralé instalace Webex užívané hrstkou lidí na celoškolní řešení, které všem zpřístupnilo videokonferenční nástroje a nástroje pro spolupráci na dálku.
 

Aby univerzita mohla kvůli pandemii přesunout své aktivity na platformu Webex, musela přehodnotit a zjednodušit řadu administrativních a akademických procesů. Online učebna nebo zasedací místnost není totéž, co fyzický prostor. Nemůžete jednoduše na lidi namířit webkamery a očekávat stejnou dynamiku jako při tradiční výuce. Online vyučování a spolupráce vyžaduje od uživatelů odlišný přístup a přizpůsobení komunikace daným prostředkům.
 

Jeden ze způsobů, jak jsme našim pracovníkům s přechodem pomohli, bylo sestavení vzdělávacího obsahu, který názorně vysvětluje, jak užívat Webex tak, aby sloužil jejich potřebám. Ve spolupráci s CEELABS jsme vytvořili školicí materiály, které vysvětlovaly rozdíly mezi nástroji Webex Teams, Webex Meetings, Webex Training a Webex Events a jak plánovat různé činnosti s jejich využitím. Následně jsme nabídli školení na dálku pro malé skupiny administrativních pracovníků nebo vyučujících, aby mohli nové nástroje začít rychle využívat. 

Pohled zvnějšku mnohdy umožňuje vidět i to, co není běžně patrné.


Jednou z výhod spolupráce s CEELABS - a vůbec s jakýmkoli technologický partnerem - je možnost výměny nápadů s někým, kdo stojí mimo. Pohled zvnějšku totiž mnohdy umožňuje vidět i to, co není běžně patrné. CEELABS nám pomohl se do Webexu pohroužit hlouběji, a protože firma vzešla z našich řad, výborně jsme si rozuměli. Stojí sice mimo, ale dokonale znají všechny stránky fungování univerzity.

Hlubší zkoumání možností Webexu

Videokonferenční funkce Webexu představují pouze fragment možností této platformy a jakmile jsme začali její schopnosti zkoumat hlouběji, uvědomili jsme si její skutečný potenciál. Co jsme viděli se líbilo nám i zaměstnancům a kantorům. Naši kolegové začali užívat Webex k zasedáním výboru, aby univerzita mohla během pandemie i nadále fungovat na institucionální úrovni. Naši kantoři jej začali používat k přednáškám, ale to byla jenom špička ledovce.

 

Webex Training například umožňuje účastníkům vytvářet samostatné sekce nezávislé na hlavní místnosti, nastavit soukromí pro specifické situace apod. Naši lektoři začali tuto funkci používat k soukromým debatám o obhajobách závěrečných prací studentů. Našemu vedení se velmi hodila funkce dotazníku při rozhodování o správních záležitostech, které vyžadují tajné hlasování. To vše mohou provádět, aniž by museli opustit hlavní jednání nebo spustit samostatnou seanci.
 

Zatím nejzajímavější počin s využitím Webexu byla virtuální akademická konference, která měla několik větví. Akce se zúčastnilo dvě stě lidí. Mohli se zapojit do jednotlivých sekcí, panelů, seminářů a debat, stejně jako na skutečné konferenci. Webex u nás denně užívá několik set lidí, ale toto bylo poprvé, kdy se jich tolik připojilo k jednomu online setkání.

Probuzená zvědavost

Krize COVID-19 pomohla na TUKE urychlit změny tím, že se práce na dálku a videokonferenční nástroje staly běžnou součástí našeho života. Vzdělávací instituce jako ta naše neměly jinou možnost, než přesunout administrativu, výuku a další činnosti na internet, i když jsme o tom nikdy před tím neuvažovali. Byla to otázka přežití. Měli jsme na přípravu zavedení těchto nástrojů velmi málo času, ale naši lidé se je rychle naučili ovládat a využívat kreativním způsobem.

Někdy musí jako podnět k inovacím posloužit krize, ale kreativita je může dále rozvíjet i po jejím odeznění.


Naše odborné i administrativní pracovníky jsme sice vyškolili v užívání Webexu během pandemie, ale platforma nabízí i další funkce, které čekají na prozkoumání. Ačkoli všichni na TUKE v uplynulých měsících užívali platformu Webex z nutnosti kvůli koronavirové krizi, nedomnívám se, že ji v dohledné době opustí. Až škola opět otevře brány, očekávám, že uživatelé vymyslí nové způsoby využití Webexu, jaké si v tuto chvíli neumíme představit. Krize probudila jejich zvědavost a my bychom toho chtěli využití k maximálnímu zkvalitnění výuky.
 

Mám radost, že jsme dokázali přesunout TUKE na internet s minimálním narušením provozu. Tato zkušenost pro nás byla i velmi cenným poučením. Pandemie nám ukázala, že TUKE není kampus. Nejsou to laboratoře, učebny a knihovny. TUKE jsou naši studenti, naši zaměstnanci a naše schopnosti. Věřím, že toto poučení bude mít dlouhodobý pozitivní vliv na způsob, jakým budeme v příštích letech přistupovat ke vzdělávání.