W jaki sposób Beyond.pl pomaga w przeprowadzaniu rewolucji związanej z wprowadzaniem chmury w Europie Środkowej

HPE GreenLake

Zarówno Polska, jak i większa część Europy Środkowej znajdują się w ekscytującym miejscu w ramach swojej cyfrowej transformacji. Zaledwie dwa lata temu Polska była zdecydowanie poniżej średniej w Unii Europejskiej jeśli chodzi o wdrażanie chmury. W 2018 roku średnia dla UE wynosiła pod tym względem 24%, a w Polsce było to zaledwie 11%. Na koniec 2020 roku średnia w zakresie wdrażania chmury w UE osiągnęła 36%, a w Polsce było to 24%. Nawet pomimo faktu, że nadal jesteśmy poniżej średniej dla UE, współczynnik wdrażania chmury wzrósł więcej niż dwukrotnie w ciągu zaledwie dwóch lat. Oznacza to bardzo atrakcyjny wzrost rynkowy i ekscytującą szansę dla usługodawców takich jak my.


Centrum danych Beyond.pl zawitało do Polski ponad 16 lat temu, na początkowym etapie rozwoju chmury. W tych czasach tradycyjne firmy z branży telekomunikacyjnej dominowały na rynku, zapewniając usługi centrum danych w niemal monopolistycznych środowiskach. Pomysł związany z technologiami w chmurze był nadal czymś nowym i praktycznie nieobecnym na rynku. 


Beyond.pl szybko wprowadziło innowacje, czego efektem było zajęcie pozycji lidera w zakresie centrów danych i usług kolokacji serwerów. Do 2016 roku nasze pierwsze centrum danych stało się zbyt małe dla zaspokojenia potrzeb naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy się zbudować światowej klasy obiekt na przedmieściach Poznania. Lokalizacja ma tu duże znaczenie, ponieważ Poznań znajduje się w połowie drogi między Berlinem i Warszawą. Z punktu widzenia łączności opóźnienia w centrum danych Beyond.pl wynoszą poniżej 11 milisekund w odniesieniu do kluczowych europejskich rynków (takich jak Frankfurt, Berlin, Warszawa i Praga), co sprawia, że jest to strategiczna lokalizacja dla klientów, którzy chcą wejść na szybko rozwijający się rynek w Polsce i Europie Środkowej. 

Nowe centrum danych pokazuje wszystko to, co mamy najlepszego do zaoferowania

Zainwestowaliśmy w jakość naszej infrastruktury, zapewniając najwyższej klasy zabezpieczenia. Do września 2020 roku centrum danych Beyond.pl Data Center 2 było jedynym centrum danych w całej Unii Europejskiej, które spełniało surowe wymogi bezpieczeństwa ANSI/TIA-942 Rated 4. Pozwala nam to zagwarantować najwyższe poziomy dostępności usług dla naszych klientów z czasami pracy na poziomie 99,995% (co oznacza maksymalne opóźnienia wynoszące 26 minut rocznie). W rzeczywistości od czasu oddania obiektu do użytku w 2016 r. klienci doświadczają czasów pracy na poziomie 100%. Oprócz bezpieczeństwa poczyniliśmy duże inwestycje w wydajność energetyczną w naszym nowym centrum danych, stając się najbardziej wydajnym energetycznie obiektem w Europie Środkowej. Polska nadal ma kiepską reputację jako kraj opierający się w znaczniej mierze na węglu, jednak w rzeczywistości już 20% krajowej gospodarki czerpie energię z ekologicznych źródeł. W obu naszych obiektach zapewniamy klientom usługi, korzystając w całości z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. 


Oprócz tego nasz obiekt charakteryzuje się współczynnikiem efektywności energetycznej (PUE) na poziomie 1,2, co oznacza, że za każdy kilowat energii zużywanej przez sprzęt IT używamy tylko 20% dodatkowej energii na infrastrukturę centrum danych. Standard rynkowy dla regionu wynosi 1,4–1,5. Oznacza to, że nie tylko klienci osiągają oszczędności za zużycie energii na poziomie 20–30%, lecz także możliwe jest znaczące zmniejszenie śladu węglowego podczas hostowania sprzętu w naszym obiekcie.


Aby kontynuować te trendy w zakresie innowacji, wydajności energetycznej i najlepszych w swojej klasie zabezpieczeń i usług, centrum Beyond.pl podjęło ostatnio współpracę z usługami w chmurze HPE GreenLake, co pozwoliło nam zapewnić szerokie spektrum elastycznych, dostępnych na żądanie rozwiązań z zakresu infrastruktury IT, które można udostępniać klientom. W ramach tego strategicznego partnerstwa z HPE istniejące rozwiązania Beyond.pl w zakresie IT rozwijają się w kierunku nowego zestawu usług w chmurze. W tym samym czasie nasze centrum danych staje się autoryzowaną kolokacją serwerów dla klientów HPE, którzy wybierają rozwiązania zewnętrzne, dostępne jako usługa. 


Odkryliśmy ogromne zainteresowanie tą wspólną ofertą od HPE i Beyond.pl, która pozwala klientom w pełni skorzystać z modelu chmury hybrydowej. 

Cyfrowa transformacja w Europie Środkowej doprowadziła do zmiany potrzeb

Współpraca pomiędzy Beyond.pl i HPE GreenLake nie mogła pojawić się w lepszym momencie. Jestem zaangażowany w Beyond.pl od niemal pięciu lat, rozpoczynając pracę jako członek rady nadzorczej zajmujący się inwestycją. W maju 2020 roku przyjąłem stanowisko CEO. Przejmując odpowiedzialność za firmę, zająłem się również potrzebami naszych klientów. 

Klienci nie poszukują jednego uniwersalnego rozwiązania w zakresie chmury pasującego do wszystkich potrzeb. Potrzebują modelu hybrydowego, który będzie pasował do ich specyficznych wymagań.

Polskie przedsiębiorstwa szybko wdrażają rozwiązania w chmurze, nadal istnieje jednak duża luka pomiędzy nimi i średnią dla Unii Europejskiej. Wiele firm nadal bazuje na wymagającej dużych inwestycji, lokalnej infrastrukturze, szybko się to jednak zmienia. W tym samym czasie, gdy zostałem CEO w Beyond.pl, dwaj najwięksi gracze na rynku chmur, Google i Microsoft, ogłosili otwarcie regionalnych centrów w Polsce. Oznaczało to otrzymanie oferty w zakresie chmury przez wielu klientów. To, czego dowiedzieliśmy się z naszych rozmów z klientami to fakt, że nie są to uniwersalne rozwiązania, lecz rozwiązania, które pasują tylko do kilku zastosowań. To, czego klienci naprawdę potrzebują, to modele hybrydowe, które mogą być odpowiednio dostosowane do ich pełnej wizji. Latem 2020 roku skontaktowałem się z HPE, aby rozpocząć rozmowy na temat możliwości współpracy pomiędzy HPE i Beyond.pl w celu stworzenia unikalnej oferty na rynku. Firma HPE zaproponowała zwrócenie uwagi na HPE GreenLake oraz model płatności za rzeczywiste wykorzystanie, który natychmiast nas zainteresował z powodu elastyczności, jaką zapewnia naszym wspólnym klientom. 

Przechodzenie klientów na model oparty na rzeczywistym zużyciu

Gdy rozmawiamy z naszymi klientami, zazwyczaj modelujemy pięcioletni całkowity koszt posiadania w zakresie ich pełnych wymagań dla rozwiązania IT obejmującego sprzęt i koszt konserwacji, zasilania i administrowania sprzętem, zarówno lokalnie, jak i w naszym centrum danych. To modelowanie zilustrowało trend: W przeszłości wielu z naszych klientów podjęło decyzję, aby zainwestować z góry dużo pieniędzy, nie tylko w niezbędny sprzęt IT, który pozwoli sprostać ich potrzebom w danych czasie, lecz także w jeszcze potężniejsze rozwiązania, które zapewniają wsparcie dla rozwoju. Zdecydowali się połączyć ten sprzęt lokalnie i zainwestowali znaczące kwoty w infrastrukturę centrum danych, taką jak generatory i sprzęt chłodzący. Co jednak było widoczne, to fakt, że te wydatki kapitałowe w IT nie wspierały podstawowej działalności biznesowej firm i w związku z tym zamrożono dużą część gotówki, która mogłaby wspierać kluczowe procesy biznesowe. 

Dzięki modelowi wykorzystania rozwiązania jako usługi przedsiębiorstwa mają lepsze możliwości w zakresie rozwoju i są w stanie radzić sobie z cyklicznymi wahaniami bez konieczności dokonywania znaczących inwestycji płatnych z góry.

Poprzez działanie jako rynek dla HPE GreenLake, Beyond.pl może oferować klientom przestrzeń do rozwoju i zapewniać wsparcie w związku z cyklicznymi wahaniami, bez konieczności ponoszenia z góry dużych kosztów inwestycji w IT i infrastrukturę centrum danych. Nasze centrum danych ma przestrzeń i pojemność do obsługi rozwoju klientów, dysponujemy ludźmi, którzy pomagają zadbać o sprzęt, mamy najbardziej restrykcyjne zabezpieczenia gwarantujące dostępność usług na najwyższym poziomie na rynku i zainwestowaliśmy w wydajność energetyczną dla zapewniania minimalnego kosztu obsługi sprzętu i osiągania neutralności węglowej. Dodanie do tego modelu HPE GreenLake pozwala nam odpowiedzieć w elastyczny sposób na potrzeby klientów, obciążenia robocze oraz wymagania w zakresie pamięci masowej. Sprzęt zostaje dopasowany do wymagań w danym czasie, zapewniając również przestrzeń na cykliczne wzrosty bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. 


W Beyond.pl oferowano już usługi hybrydowe przed podjęciem współpracy z HPE GreenLake, dobrze poznaliśmy więc sposoby zapewniania naszym klientom elastyczności w zakresie wyboru konfiguracji infrastruktury, która będzie pasowała do ich potrzeb. Jednakże oferty te nigdy nie obejmowały modelu opłat opartego na rzeczywistym wykorzystaniu, który znacząco redukuje ponoszone przez klienta oraz płatne z góry obciążenia. Wszystko to razem z brakiem konieczności ponoszenia zbyt dużych opłat lub gwarantowania nadmiernej przestrzeni w centrum danych sprawia, że jest to przełomowe rozwiązanie z perspektywy finansowej. W skali makro model płatności oparty na rzeczywistym wykorzystaniu to kierunek, w którym zmierza rynek.

Rzeczywiste oszczędności i przewaga konkurencyjna

Jeden z naszych klientów z sektora energetycznego był jedną z pierwszych firm dokonujących przejścia do nowego modelu. Charakteryzuje się on agresywną strategią rozwoju w zakresie przejmowania klientów, dlatego wymaga infrastruktury IT, która będzie nadążać za kierunkiem zmian. W tym samym czasie jego działalność charakteryzuje się cyklicznością związaną z miesięcznymi cyklami rozliczeniowymi liczników prądu. Taki cykl rozliczeń determinuje specyficzne obciążenia robocze, które charakteryzują się dużymi momentami szczytowymi na koniec każdego miesiąca mającymi wpływ na krótkoterminowe wymagania w zakresie możliwości infrastruktury IT. 


Poza tymi zmieniającymi się potrzebami i przewidywanym wzrostem wspomniana firma nie chciała realizować nadmiernych inwestycji w infrastrukturę, która byłaby niewykorzystywana przez większość czasu. Firmy Beyond.pl i HPE podjęły współpracę w zakresie projektowania hybrydowego rozwiązania, które uzupełnione o model HPE GreenLake pozwoliło klientom osiągnąć 30% oszczędności w zakresie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury IT w pięcioletnim okresie. Te 30% oszczędności to nie tylko teoretyczne założenie w arkuszu kalkulacyjnym, udało się je osiągnąć zgodnie z modelem. Doświadczyliśmy już wielu takich sukcesów klientów, a jeszcze więcej klientów jest obecnie w trakcie zmian. 


Tradycyjnie działy IT wolno przechodziły w kierunku usług w chmurze z powodu obaw dotyczących prywatności, regulacji, bezpieczeństwa i dostępności. Ich zadaniem jest dbanie o to, aby firma działała w możliwie jak najbardziej płynny i bezpieczny sposób, a przejście do chmury stanowi złożone zadanie. Prawdą jest również, że nie wszystkie systemy pozwalają na łatwą transformację lub adaptację do modelu w chmurze, zwłaszcza jeśli pracujesz ze starszymi rozwiązaniami. Odpowiednio zdefiniowane rozwiązanie hybrydowe pozwala zapewnić odniesienie się do obaw działów IT podczas wdrażania modelu, który zaspokaja potrzeby firmy przy zoptymalizowanym koszcie.Inne kraje, nawet niektórzy z naszych sąsiadów w UE, szybciej wdrożyły rozwiązania w chmurze, jednak Polska nadrabia zaległości. Transformacja została jeszcze przyspieszona przez pandemię, w miarę jak firmy jeszcze bardziej dokonywały cyfryzacji swoich modeli biznesowych w celu zapewniania stałego dostępu do pracowników, klientów i produktów. Razem z HPE centrum Beyond.pl oferuje rozwiązania, których potrzebują. 


Co więcej, nasza strategiczna lokalizacja pozwala nam efektywnie obsługiwać klientów na rynku Europy Środkowej. Ponad 40% naszych klientów pochodzi z innych krajów niż Polska – szczególnie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Czech oraz Węgier – a to w połączeniu z naszym pierwszym tego typu partnerstwem z HPE GreenLake zapewnia nam przewagę konkurencyjną w regionie.

Szersza perspektywa w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i zrównoważonego rozwoju

Centrum Beyond.pl chce zajmować czołową pozycję w cyfrowej transformacji regionu i mamy nadzieję, że będziemy w stanie tego dokonać bez tracenia z oczu naszych zobowiązań i zrównoważonego rozwoju. Transformacja cyfrowa zwiększa wymagania w zakresie danych, przetwarzania i pamięci masowej. Zwiększa to również potrzebę posiadania centrów danych. I dlatego też prowadzi do wzrostu potrzeb w zakresie energii. Ważne jest, aby transformacja cyfrowa nie odbywała się kosztem środowiska. 


Unia Europejska zdefiniowała swój cel w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jesteśmy świadomi roli, jaką w osiągnięciu tego celu ma do odegrania branża centrów danych i dlatego jesteśmy jednym z członków założycieli organizacji Climate Neutral Data Center Pact oraz European Green Digital Coalition. Jednocześnie HPE przewodzi rewolucji w zakresie efektywności energetycznej w ramach infrastruktury IT, ponieważ serwery firmy są tak potężne, że pomagają nam osiągać więcej przy mniejszych nakładach. Jakość infrastruktury HPE wspiera zaangażowanie Beyond.pl w zakresie efektywności energetycznej i dostępności i ostatecznie sprawia, że transformacja cyfrowa naszych klientów pozostaje neutralna węglowo. 

Branża IT spotyka się z krzywą wykładniczą nie tylko w zakresie rozwoju technologicznego, lecz także oczekiwań klientów.

  

Branża IT spotyka się z krzywą wykładniczą nie tylko w zakresie rozwoju technologicznego, lecz także oczekiwań klientów. Rozwiązanie HPE GreenLake w zakresie usług w chmurze jest ukierunkowane dokładnie na trendy rynkowe. Ten nowy model jest prowadzony przez Beyond.pl, wspierany przez HPE i pozwala obu stronom uzyskać elastyczność niezbędną do zaspokajania potrzeb naszych wspólnych klientów. 


Potwierdzeniem naszego sukcesu są opinie naszych klientów. Dzięki temu nowemu rozwiązaniu poznaliśmy już wiele historii sukcesów, dzięki którym wierzymy, że to nowe rozwiązanie stanie się rynkowym standardem.