Cisco HyperFlex pomáhá společnosti AGROSTROJ Pelhřimov připravit se na nadcházející éru Průmyslu 4.0

Cisco

Vstupujeme do čtvrté fáze industrializace, někdy označované také jako Průmysl 4.0 Automatizace, umělá inteligence a internet věcí (IoT) mění podobu průmyslové výroby. Továrny budoucnosti stojí na čtyřech hlavních principech, jimiž jsou propojenost, transparentní informovanost, technická asistence a decentralizované rozhodování. Stroje vykonávají větší díl práce a jejich lidská obsluha se může věnovat kreativnějším aspektům provozu výrobního podniku. To je nová realita i v AGROSTROJI Pelhřimov.


AGROSTROJ Pelhřimov byl založen v roce 1896, tedy v pozdější fázi průmyslové revoluce. Zámečník Jan Matějka si tehdy otevřel dílnu a začal vyrábět drobnou zemědělskou techniku jako řezačky píce nebo žací stroje. Firma během let postupně rostla.


V 50. letech 20. století, za komunistického režimu, začala vyrábět zařízení k dojení. V 60. letech opět rozšířila výrobu a z jejích pásů začala sjíždět rozmetadla chlévské mrvy a rotační žací stroje. Po pádu Železné opony podnik dále rostl a rozšířil sortiment o modernizované řezačky, drtiče slámy a kukuřice, mulčovače a zametací stroje.


Dnes je AGROSTROJ Pelhřimov akciová společnost s 2700 zaměstnanci a vyrábí zemědělské stroje pod vlastní značkou. Věnuje se rovněž kooperační výrobě pro světové značky jako John Deere.

Náš příběh modernizace IT

V roce 2016 jsme zahájili rozsáhlý projekt modernizace IT infrastruktury. Naše servery byly na konci životnosti a už nestačily na zabezpečení našich základních výpočetních a úložných potřeb. Věděli jsme, že můžeme přidávat server za serverem, ale nebylo v silách našeho osmičlenného týmu poskytovat podporu 750 uživatelům, protože bychom museli věnovat veškerý čas modernizaci zastarávající infrastruktury.


Generální ředitel nás vyzval, abychom zvážili veškeré možnosti. Uvažovali jsme o virtualizačním řešení s využitím veřejného cloudu, ale žádná varianta nevyhovovala našim požadavkům. Z bezpečnostních důvodů jsme potřebovali uchovat data a výpočetní zdroje v prostorách podniku. 


Potom jsme se dozvěděli o hyperkonvergenci a platformě Cisco HyperFlex. Objevili jsme technologii, která by nám poskytla flexibilitu a rozšiřitelnost výpočetních a úložných prostředků jako cloud, ale která běží na fyzické infrastruktuře a mohli bychom ji tedy nainstalovat do vlastních datových center. Jako bychom měli privátní cloud.

Hledáte on-premise řešení, ale chcete flexibilitu cloudu? To je hyperkonvergence.


Se společností Cisco a jejími produkty jsme neměli žádné předchozí zkušenosti, ale znali jsme její dobrou pověst jako dodavatele síťových technologií a IT infrastruktury. Naplánovali jsme si schůzku a zástupci společnosti Cisco nám předvedli platformu HyperFlex. Vysvětlili nám, že hyperkonvergence je vyspělá technologie, která poroste s námi.


Od počátku získali naši důvěru. Jiní dodavatelé vám vysvětlí, co dokáže jejich nový hardware, pokud jej příští rok uvedou na trh. Oproti tomu Cisco vám ukáže, jak vám jejich dnešní produkt pomůže plánovat na další tři roky. Zkoumali jsme i jiná řešení, ale bylo zřejmé, že Cisco HyperFlex nabízí podstatně více.


Na to, abychom přesvědčili generálního ředitele, nám stačily čtyři věty. I když má raději před sebou vše černé na bílém, uznává Cisco jako jednoho z nejvýznamnějších hráčů na trhu a také důvěřoval našemu průzkumu. Během několika dní jsme objednali první klastr HyperFlex a tým společnosti Cisco zajistil instalaci a prvotní nastavení. O několik týdnů později jsme začali migrovat servery. 

Přechod na platformu Cisco HyperFlex

První server, který jsme na platformu HyperFlex přesunuli, byl personalistický systém. Postupovali jsme přesně podle pokynů společnosti Cisco a nejlepší praxe našeho dodavatele softwaru. Zpočátku jsme doporučenou konfiguraci neměnili.


Postupně jsme ji ale začali upravovat, přidávat a odebírat úložnou a výpočetní kapacitu, až jsme dosáhli nejefektivnějšího nastavení. Dokázali jsme měnit parametry za běhu. Zprovoznění a optimalizace našeho prvního virtuálního serveru trvala hodiny a dny namísto měsíců. Vše fungovalo na několik jednoduchých kliknutí. Celý proces byl podstatně efektivnější než přesun hardwaru do datového centra s ruční instalací veškerého softwaru.


Následně jsme přesunuli 20 zcela zastaralých serverů, na nichž již nešlo přijatelným způsobem provozovat žádnou smysluplnou pracovní zátěž. Opět vše proběhlo zcela bez komplikací, což nás povzbudilo k dalším migracím.


V roce 2017 jsme převedli stárnoucí databázi SAP na sloupcově orientovanou in-memory databázi SAP HANA, což nám umožní přejít ze stávajícího ERP systému na řešení SAP příští generace založené na umělé inteligenci. To bychom s tradiční infrastrukturou nedokázali.

Hyperkonvergovaná infrastruktura (HCI) = maximální výkon na minimálním prostoru.


Platforma Cisco HyperFlex nám poskytla vyšší výkon na menším prostoru. Naše datové centrum se zmenšilo o 80 % z původních 105RU na 21RU, kde běží 60 virtuálních serverů. Snížili jsme i mzdové náklady a namísto tří správců serverů stačí jediný. 

Bezpečné provozní prostředí bez hranic

Dnes máme ničím neomezené bezpečné provozní prostředí. Stiskem tlačítka můžeme spustit nové úložné a výpočetní moduly. Máme dostatek systémových zdrojů na to, abychom mohli podle potřeby budovat a testovat nové aplikace pro SAP. Můžeme libovolně klonovat existující servery, instalovat aktualizace a nové aplikace a sledovat, jak vše funguje, a to při mimořádném nárůstu produktivity.


Cisco HyperFlex pořizuje pravidelné nativní snímky celého našeho produkčního prostředí. Pokud narazíme na vážný problém, můžeme obnovit předchozí stav. Veškerý vývoj a testování můžeme provádět zcela bez vlivu na provozní prostředí, protože nepracujeme s fyzickou infrastrukturou.


Z provozního hlediska nám HyperFlex poskytuje vysoce dostupné prostředí s efektivní obnovou po havárii. Máme záložní systémy a nemusíme se tedy bát výpadků, které by vyřadily podnikovou infrastrukturu z provozu.


Můžeme také pracovat podstatně rychleji než dříve. Když jsme migrovali naši implementaci SAP na HyperFlex, lidé od našeho technologického partnera řekli: „Je čas nainstalovat váš nový systém. Začněte si připravovat disky a servery.“ Přál bych všem vidět, jak se tvářili, když jsme se za deset minut vrátili s tím, že máme vše připravené.

Průmysl 4.0 a co dál

V současné době se soustředíme na vývoj nových aplikací pro SAP, ale naším cílem je celková transformace provozu s plným uplatněním principů a technologií Průmyslu 4.0.


AGROSTROJ Pelhřimov teprve začíná zkoumat potenciál automatizace, umělé inteligence a internetu věcí. Brzy oslavíme 125. výročí založení podniku. Ohlédneme-li se zpět, můžeme s jistotou prohlásit, že jsme vždy posouvali hranice. Těším se, o kolik je dokážeme posunout v příštích letech.