Cisco HyperFlex pomáha spoločnosti AGROSTROJ Pelhřimov pripraviť sa na nadchádzajúcu éru Priemyslu 4.0

Cisco

Vstupujeme do štvrtej fázy industrializácie, niekedy označovanej aj ako Priemysel 4.0. Automatizácia, umelá inteligencia a internet vecí (IoT) menia podobu priemyselnej výroby. Továrne budúcnosti stoja na štyroch hlavných princípoch, ktorými sú prepojenosť, transparentná informovanosť, technická asistencia a decentralizované rozhodovanie. Stroje vykonávajú väčšiu časť práce a ich ľudská obsluha sa môže venovať kreatívnejším aspektom prevádzky výrobného podniku. To je nová realita aj v spoločnosti AGROSTROJ Pelhřimov.


.AGROSTROJ Pelhřimov vznikol v roku 1896, čiže v neskoršej fáze priemyselnej revolúcie. Zámočník Jan Matějka si vtedy otvoril dielňu a začal vyrábať drobnú poľnohospodársku techniku ako sú rezačky krmiva alebo žatevné stroje. Firma počas rokov postupne rástla.


V 50. rokoch 20. storočia, počas komunistického režimu, začala vyrábať zariadenia na dojenie. V 60. rokoch opäť rozšírila výrobu a z jej pásov začali schádzať rozmetadlá maštaľného hnoja a rotačné žatevné stroje. Po páde železnej opony podnik naďalej rástol a rozšíril sortiment o modernizované rezačky, drvičky slamy a kukurice, mulčovače a zametacie stroje.


Dnes je AGROSTROJ Pelhřimov akciovou spoločnosťou s 2700 zamestnancami. Vyrába poľnohospodárske stroje pod vlastnou značkou, no venuje sa i kooperačnej výrobe pre svetové firmy ako je John Deere.

Náš príbeh modernizácie IT

V roku 2016 sme začali rozsiahly projekt modernizácie IT infraštruktúry. Naše servery boli na konci životnosti a už na zabezpečenie našich základných výpočtových a úložných potrieb nestačil. Vedeli sme, že môžeme pridávať server za serverom; ak by sme však museli venovať všetok čas modernizácii zastarávajúcej infraštruktúry, tak by nebolo v silách nášho osemčlenného tímu poskytovať podporu našim 750 používateľom.


Generálny riaditeľ nás vyzval, aby sme zvážili všetky možnosti. Uvažovali sme o virtualizačnom riešení s využitím verejného cloudu, ale žiadny variant nevyhovoval našim požiadavkám. Z bezpečnostných dôvodov sme potrebovali uchovávať dáta a výpočtové zdroje v priestoroch podniku.


Potom sme sa dozvedeli o hyperkonvergencii a platforme Cisco HyperFlex. Objavili sme technológiu, ktorá by nám poskytla flexibilitu a rozšíriteľnosť výpočtových a úložných prostriedkov ako cloud, ale zároveň beží na fyzickej infraštruktúre, ktorú by sme mohli nainštalovať do vlastných dátových centier. Bolo by to ako mať privátny cloud.

Hľadáte on-premise riešenie, ale chcete flexibilitu cloudu? To je hyperkonvergencia.


So spoločnosťou Cisco a jej produktmi sme nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti. Poznali sme však jej dobrú povesť ako dodávateľa sieťových technológií a IT infraštruktúry. Naplánovali sme si stretnutie a zástupcovia spoločnosti Cisco nám predviedli platformu HyperFlex. Vysvetlili nám, že hyperkonvergencia je vyspelá technológia, ktorá porastie s nami.


Od začiatku si získali našu dôveru. Iní dodávatelia vám vysvetlia, čo dokáže ich nový hardvér, ak ho budúci rok uvedú na trh. Cisco vám naopak ukáže, ako vám ich dnešný produkt pomôže plánovať na ďalšie tri roky. Skúmali sme i iné riešenia, ale bolo zrejmé, že Cisco Hyperflex ponúka podstatne viac.


Na to, aby sme presvedčili generálneho riaditeľa, nám stačili štyri vety. I keď stále radšej uprednostňuje ceruzku a papier, uznáva Cisco ako jedného z najvýznamnejších hráčov na trhu a taktiež dôveroval nášmu prieskumu. Počas niekoľkých dní sme objednali prvý klaster HyperFlex a tím spoločnosti Cisco zaistil inštaláciu a prvotné nastavenie. O niekoľko týždňov neskôr sme začali migrovať servery.

Prechod na platformu Cisco HyperFlex

Prvý server, ktorý sme na platformu HyperFlex presunuli, bol personalistický systém. Postupovali sme presne podľa pokynov spoločnosti Cisco a najlepšej praxe nášho dodávateľa softvéru. Spočiatku sme odporúčanú konfiguráciu nemenili.


Postupne sme ju ale začali upravovať, pridávať a odoberať úložnú a výpočtovú kapacitu, až kým sme nedosiahli najefektívnejšie nastavenie. Parametre sme dokázali meniť za behu. Uvedenie do prevádzky a optimalizácia nášho prvého virtuálneho servera trvala hodiny a dni namiesto mesiacov. Všetko fungovalo na niekoľko jednoduchých kliknutí. Celý proces bol podstatne efektívnejší než presun hardvéru do dátového centra s ručnou inštaláciou kompletného softvéru.


Následne sme presunuli 20 úplne zastaraných serverov, na ktorých už nešlo prijateľným spôsobom prevádzkovať žiadnu zmysluplnú pracovnú záťaž. Opäť všetko išlo úplne bez komplikácií, čo nás povzbudilo na ďalšie migrácie.


V roku 2017 sme previedli starnúcu databázu SAP na stĺpcovo orientovanú in-memory databázu SAP HANA, čo nám umožní prejsť z existujúceho ERP systému na riešenie SAP budúcej generácie, založenej na umelej inteligencii. To by sme s tradičnou infraštruktúrou nedokázali.

Hyperkonvergovaná infraštruktúra (HCI) = maximálny výkon na minimálnom priestore.


Riešenie Cisco HyperFlex nám poskytlo vyšší výkon na menšom priestore. Naše dátové centrum sa zmenšilo o 80%  z pôvodných 105RU na 21RU, kde beží 60 virtuálnych serverov. Znížili sme i mzdové náklady a namiesto troch správcov serverov stačí jediný.

Bezpečné prevádzkové prostredie bez obmedzení

Dnes máme ničím neobmedzené bezpečné prevádzkové prostredie. Stlačením tlačidla môžeme spustiť nové úložné a výpočtové moduly. Máme dostatok systémových zdrojov na to, aby sme mohli podľa potreby budovať a testovať nové aplikácie pre SAP. Môžeme ľubovoľne klonovať existujúce servery, inštalovať aktualizácie a nové aplikácie a sledovať, ako všetko funguje. To všetko pri mimoriadnom náraste produktivity.


Cisco HyperFlex vykonáva pravidelné natívne snímky celého nášho produkčného prostredia. Ak narazíme na vážny problém, môžeme obnoviť predchádzajúci stav. Kompletný vývoj a testovanie môžeme vykonávať úplne bez vplyvu na prevádzkové prostredie, pretože nepracujeme s fyzickou infraštruktúrou.


Z prevádzkového hľadiska nám HyperFlex poskytuje vysoko dostupné prostredie s efektívnou obnovou po havárii. Máme záložné systémy a nemusíme sa teda báť výpadkov, ktoré by vyradili podnikovú infraštruktúru z prevádzky.


Môžeme taktiež pracovať podstatne rýchlejšie než doteraz. Keď sme migrovali našu implementáciu SAP na HyperFlex, ľudia od nášho technologického partnera povedali: „Je čas nainštalovať váš nový systém. Začnite si pripravovať disky a servery.“ Prial by som všetkým vidieť, ako sa tvárili, keď sme sa o desať minút vrátili s tým, že máme všetko pripravené.

Priemysel 4.0 a čo ďalej

V súčasnosti sa sústredíme na vývoj nových aplikácií pre SAP, no našim cieľom je celková transformácia prevádzky s plným uplatnením princípov a technológií Priemyslu 4.0.


AGROSTROJ Pelhřimov ešte len začína skúmať potenciál automatizácie, umelej inteligencie a internetu vecí. Čoskoro oslávime 125. výročie založenia podniku. Ak sa pozrieme späť, môžeme s istotou vyhlásiť, že sme vždy posúvali hranice. Teším sa, o koľko ich dokážeme posunúť v najbližších rokoch.