Škola sú ľudia, nie budova: Webex pomáha zaviesť online vyučovanie

Cisco

Školská dochádzka je pravdepodobne najbežnejší spôsob, ako získať vedomosti a zručnosti. Škola človeka pripraví na budúce povolanie, no tie najlepšie školy naučia i to, ako sa učiť. Najcennejšou vlastnosťou v dnešnom premenlivom pracovnom prostredí je túžba po vedomostiach. Otvorenosť novým myšlienkam, ochota na adaptáciu a radosť z poznania sú charakteristiky, ktoré sprevádzajú úspešného absolventa i dlho po skončení formálnej školskej dochádzky.


Nedávno som sa o pravdivosti tohto postulátu presvedčil na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE), kde pôsobím ako prednášajúci a ako vedecký pracovník. Pracujem na Katedre počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky a som aj poradcom v programe Cisco Networking Academy. Program prevádzkujeme na viac ako 80 stredných školách a piatich univerzitách na Slovensku ako aj ďalšej desiatke škôl v susedných krajinách. Prevádzkujeme Podporné centrum Cisco Networking Academy (ASC) a Tréningové centrum inštruktorov Cisco Networking Academy (ITC), ktoré ponúkajú základné a pokročilé kurzy zamerané na sieťové a bezpečnostné technológie. Tiež vyučujeme nové technológie, ako je IoT, dátová analýza a programovateľnosť sietí.

Učiť sa, hrať sa a vychovávať

TUKE spolupracuje s Cisco Networking Academy (NetAcad) už viac ako 20 rokov. Do komunity NetAcad som sa zapojil v roku 2004, keď som študoval v treťom ročníku magisterského štúdia. Heslo vtedy bolo: „Meníme spôsob, akým pracujeme, žijeme, hráme sa a učíme sa.“ Od samého počiatku bolo prvoradé toto spojenie vzdelávania a hravého experimentovania. Ponúkali sme praktické vyučovanie, ktoré prehováralo k mladým ľuďom ich jazykom. To nám pomohlo rýchlo naše aktivity rozširovať. Ani sme sa nenazdali a na Slovensku existovali desiatky sieťových akadémií Cisco a my sme školili inštruktorov z celej krajiny i zo zahraničia.


Spolupráca medzi TUKE a spoločnosťou Cisco ale siaha ešte hlbšie do minulosti. Od roku 1995 sme využívali jej technológiu v infraštruktúre a keď som nastúpil na fakultu, bežal na platformách Cisco už celý kampus vrátané nášho VoIP systému. Boli sme na Slovensku jedni z prvých, kto zaviedol platformu Cisco Unified Communications, ktorá zjednotila mobilné a pevné IT prostriedky na hlasovú, video a dátovú komunikáciu, vrátane niektorých špeciálnych projektov, ako bolo využitie prepínania ATM pre videokonferencie.


Hoci naša práca a naša infraštruktúra do značnej miery závisia na technológiách spoločnosti Cisco, jeden z jej veľmi rozšírených produktov, Webex, sme využívali len okrajovo. Mali sme jedinú on-premise inštaláciu Cisco Webex, ale náš hardvér bol limitovaný a neaktualizovaný, pretože ho za celý čas využilo len niekoľko zamestnancov na prácu alebo učenie na diaľku, prípadne na schôdzky. Síce sme patrili medzi prvých, kto začal využívať videokonferenčné nástroje, ale s technológiou Webex sme pracovali len príležitostne a univerzita nikdy využitie tejto komunikačnej platformy neformalizovala.

Prechod na prácu na diaľku zo dňa na deň

Všetko sa zmenilo s príchodom pandémie. Koronavírus nám zatvoril kampus a kompletnú činnosť sme museli zo dňa na deň presunúť do online priestoru. Či sa nám to páčilo alebo nie, boli sme nútení komunikovať s kolegami a študentmi na diaľku nielen z dôvodu plnenia našich akademických a administratívnych povinností, ale aj pre našu spoločnú bezpečnosť.


Online vyučovanie a školenia boli náhle potrebné aj mimo katedry počítačov a informatiky. Potrebovali sme sa dozvedieť maximum o Webexe – a to rýchlo.

Technická univerzita v Košiciach sa počas uplynulých desaťročí značne rozrástla.  Už nie sme len technicky zameraná vzdelávacia inštitúcia, ale plnohodnotná univerzita s deviatimi fakultami a 47 katedrami. Naši študenti, prednášajúci a zamestnanci potrebovali začať používať Cisco Webex, ale zďaleka neboli všetci zbehlí v obsluhe videokonferenčných riešení a nástrojov na spoluprácu – a mnohí ani v IT všeobecne. Museli sme všetkých okamžite zaškoliť, vrátane našich administratívnych pracovníkov. Musel som preto prekročiť rámec svojich obvyklých povinností.

Online spolupráca si od používateľov vyžaduje odlišný prístup a prispôsobenie komunikácie daným prostriedkom.


Našťastie som nemusel niesť toto bremeno sám. Máme veľmi blízke vzťahy so startupom CEELABS, ktorý spoločne založili štyria absolventi doktorského štúdia a ktorý na medzinárodnej úrovni poskytuje online kurzy v Tréningovom centre inštruktorov Cisco Networking Academy. Ako plnohodnotný partner spoločnosti Cisco nám CEELABS pomohol prejsť z jedinej zastaranej inštalácie Webex, používanej hŕstkou ľudí, na celoškolské riešenie, ktoré sprístupnilo videokonferenčné nástroje a nástroje na spoluprácu na diaľku všetkým.


Aby univerzita mohla pre pandémiu presunúť svoje aktivity na platformu Webex, musela prehodnotiť a zjednodušiť množstvo administratívnych a akademických procesov. Online učebňa alebo zasadacia miestnosť nie je to isté ako fyzický priestor. Nemôžete jednoducho na ľudí namieriť webkamery a očakávať rovnakú dynamiku ako pri tradičnom vyučovaní. Online vyučovanie a spolupráca vyžadujú od používateľov odlišný prístup a prispôsobenie komunikácie daným prostriedkom.


Jedným zo spôsobov, ako sme našim pracovníkom s prechodom pomohli, bolo zostavenie vzdelávacieho obsahu, ktorý názorne vysvetľuje, ako používať Webex tak, aby slúžil ich potrebám. V spolupráci s CEELABS sme vytvorili školiace materiály, ktoré vysvetľovali rozdiely medzi nástrojmi Webex Teams, Webex Meetings, Webex Training a Webex Events a ako plánovať rôzne činnosti s ich využitím. Následne sme ponúkli školenie na diaľku pre malé skupiny administratívnych pracovníkov alebo vyučujúcich, aby mohli nové nástroje začať rýchlo využívať.

Pohľad zvonka často umožňuje vidieť to, čo nie je bežne zjavné.


Jednou z výhod spolupráce s CEELABS – a vôbec s akýmkoľvek technologickým partnerom – je možnosť výmeny nápadov s niekým, kto stojí mimo. Pohľad zvonka totiž často umožňuje vidieť aj to, čo bežne nie je zjavné. CEELABS nám pomohol sa do Webexu pohrúžiť hlbšie, a pretože firma vzišla z našich radov, výborne sme si rozumeli. Stoja síce mimo, no dokonale poznajú všetky stránky fungovania univerzity.

Hlbšie skúmanie možností Webexu

Videokonferenčné funkcie Webexu predstavujú iba fragment možností tejto platformy. Akonáhle sme začali jej schopnosti skúmať hlbšie, uvedomili sme si jej skutočný potenciál. Čo sme videli, sa páčilo nám i zamestnancom a pedagógom. Naši kolegovia začali používať Webex na zasadania výboru, aby univerzita mohla počas pandémie i naďalej fungovať na inštitucionálnej úrovni. Naši pedagógovia ho začali používať na prednášky, ale to bola len špička ľadovca.


Webex Training napríklad umožňuje účastníkom vytvárať samostatné sekcie nezávislé na hlavnej miestnosti, nastaviť súkromie pre špecifické situácie a podobne. Naši lektori začali túto funkciu používať na súkromné debaty o obhajobách záverečných prác študentov. Nášmu vedeniu sa veľmi hodila funkcia dotazníka pri rozhodovaní o administratívnych záležitostiach, ktoré si vyžadujú tajné hlasovanie. To všetko môžu robiť bez toho, aby opustili hlavné rokovanie alebo museli spustiť samostatnú reláciu.


Zatiaľ najzaujímavejší počin s využitím Webexu bola virtuálna akademická konferencia, ktorá mala niekoľko vetiev. Na akcii sa zúčastnilo dvesto ľudí. Mohli sa zapojiť do jednotlivých sekcií, panelov, seminárov a debát, rovnako ako na skutočnej konferencii. Webex u nás denne používa niekoľko sto ľudí, ale toto bolo po prvý raz, kedy sa ich toľko pripojilo na jedno online stretnutie.

Prebudená zvedavosť

Kríza COVID-19 pomohla na TUKE urýchliť zmeny tým, že sa práca na diaľku a videokonferenčné nástroje stali bežnou súčasťou nášho života. Vzdelávacie inštitúcie ako tá naša nemali inú možnosť, ako presunúť administratívu, vyučovanie a ďalšie činnosti na internet, hoci sme o tom nikdy predtým neuvažovali. Bola to otázka prežitia. Mali sme na prípravu zavedenia týchto nástrojov veľmi málo času, ale naši ľudia sa ich rýchlo naučili ovládať a využívať kreatívnym spôsobom.

Niekedy musí ako podnet na inovácie poslúžiť kríza, ale kreativita ich môže ďalej rozvíjať aj po jej odznení.


Našich odborných i administratívnych pracovníkov sme síce vyškolili v používaní Webexu počas pandémie, no platforma ponúka i ďalšie funkcie, ktoré čakajú na preskúmanie. Hoci všetci na TUKE v uplynulých mesiacoch využívali platformu Webex z nevyhnutnosti pre koronavírusovú krízu, nedomnievam sa, že ju v dohľadnom čase opustia. Keď škola znova otvorí brány, očakávam, že používatelia vymyslia nové spôsoby využitia Webexu, aké si v tejto chvíli nevieme predstaviť. Kríza prebudila ich zvedavosť a my by sme to chceli využiť na maximálne skvalitnenie vyučovania.


Mám radosť, že sme dokázali presunúť TUKE na internet s minimálnym narušením prevádzky. Táto skúsenosť pre nás bola i veľmi cenným poučením. Pandémia nám ukázala, že TUKE nie je kampus. Nie sú to laboratóriá, učebne ani knižnice. TUKE sú naši študenti, naši zamestnanci a naše schopnosti. Verím, že toto poučenie bude mať dlhodobý pozitívny vplyv na spôsob, akým budeme v najbližších rokoch pristupovať ku vzdelávaniu.