Partnerství se společností Cisco nám pomáhá prosazovat IaaS a měnit přístup k IT v České republice

CISCO

Translations:

English Slovak

Není snadné být průkopníkem, zvláště v oblasti informačních technologií. Uživatelé se podívají na váš produkt a pomyslí si: „To se nikdy nechytí.“ Pamatujete doby, kdy jedinými uživateli internetu byly státní úřady, výzkumné ústavy a univerzity? Běžní spotřebitelé byli spokojení se službami jako CompuServe nebo AOL a web pro ně byl příliš komplikovaný. Naštěstí nastoupily společnosti jako Google a vnímání internetu změnily.


iPhone zpočátku vypadal jako absurdní nápad. Vždyť kdo by vyměnil svoje BlackBerry za zařízení bez klávesnice? Ale podívejte se dnes. Vše je dotykové a spotřebitelé si zvykli na psaní na displeji.

Uchopit příležitost tam, kde ostatní spatřují rizika

Pokud vznikne něco opravdu velkého, většinou tomu předchází bezmezné odhodlání a skvělá intuice poskytovatele a stejně velká důvěra a přesvědčení uživatelů. Tam, kde ostatní spatřují jen rizika, se nejčastěji skrývají ty největší příležitosti a těch je potřeba se chopit. S mým partnerem Tomášem Knollem jsme se v takové situaci ocitli v roce 2011. Tehdy jsme oba pracovali v Praze ve společnosti Cisco a ta začala prosazovat cloudové služby – jak v podobě lokálních a privátních datových center, tak externě v podobě infrastruktury ve formě služby (IaaS).

Tam, kde ostatní spatřují jen rizika, se nejčastěji skrývají ty největší příležitosti a těch je potřeba se chopit.


Společnosti Cisco a VMware sice tyto technologie přinesly na český trh, ale neexistovali zde žádní poskytovatelé služeb, kteří by nabízeli základní nebo pokročilé cloudové služby středním a velkým podnikům. Založili jsme tedy Cloud4com, abychom vyplnili mezeru na trhu. 


České firmy se tehdy zavádění cloudových technologií velmi bránily. Hostování dat nebo aplikací na cizí infrastruktuře odporovalo tehdejším převažujícím názorům na podnikové IT. 


Většina lidí, kteří v roce 2011 působili na vyšších manažerských pozicích v IT, nastupovala do práce okolo roku 1989, a jejich rozhodování bylo tedy stále zatíženo zkušenostmi z dob komunistického režimu. Aby měl někdo cizí přístup k jejich datům, bylo to poslední, o co by stáli. Bylo to pro ně jako vrátit se do doby všudypřítomného špehování, bez ohledu na množství garancí, které jsme nabízeli.

Vzděláváme zákazníky a budujeme důvěru, aby vznikl nový trh

Abychom tento způsob uvažování zvrátili, strávili jsme v Cloud4com prvních několik let vzděláváním potenciálních zákazníků a vysvětlováním spolehlivosti a bezpečnosti cloudových aplikací a infrastruktury. Byla to plavba proti proudu. Někdy bylo těžké naše argumenty vysvětlit, ale věděli jsme, že to má smysl. Nově vznikající trh IaaS představoval příliš lákavou příležitost, než abychom si ji nechali ujít. Být první v Praze a v České republice znamenalo možnost udávat směr a řídit očekávání prvních zákazníků. 

Neměňte trh, ale jeho uvažování.


Vzhledem k tomu, že pro potenciální zákazníky byla na prvním místě důvěryhodnost, museli jsme jim dokázat, že nám věřit mohou. Toho jsme dosáhli dvěma způsoby. Jako zásadní se totiž ukázaly být vlastnictví pronajímané infrastruktury a partnerství s uznávaným dodavatelem technologií, který se těšil dobré pověsti z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti.


Společnost Cisco byla jasnou volbou. Jako bývali zaměstnanci jsme dokonale znali její technologie, ale co bylo důležitější – český trh ji uznával jako nejvýznamnějšího dodavatele IT infrastruktury. Dobrá pověst společnosti Cisco byla zárukou, kterou jsme potřebovali k propagaci služeb Cloud4com jako důležité inovace podnikového IT.

Stavíme datové centrum úrovně Tier 3 s využitím technologií Cisco

Abychom získali z investic maximální užitek, rozhodli jsme se namísto budování vlastních prostor umístit naše datová centra do dvou vysoce zabezpečených kolokačních center v Praze. Jedná se o zařízení třídy Tier 3 s provozuschopností 99,982 %, což představuje přerušení provozu v délce 1,6 hodiny za rok, a s redundancí N+1 zajišťující ochranu proti výpadku napájení po dobu 72 hodin. 


Tier 3 je nejvyšší úroveň infrastruktury dostupná v České republice. Zákazníci si mohou zvolit, zda chtějí využívat jedno nebo obě naše datová centra. Mohou například do jednoho umístit produkční prostředí a do druhého zálohu pro obnovu po havárii, nebo jednoduše umístit vše do jedné lokality. V každém případě získají vysoce dostupnou IaaS plně spravovanou společností Cloud4com s bleskurychlou obnovou v případě selhání systému. 


Od samého počátku jsme budovali infrastrukturu našich datových center na serverové technologii Cisco Unified Computing System (UCS), která je založená na standardní architektuře Intel x86 a podporuje virtuální i fyzické stroje. Co je nejdůležitější, systém UCS nám umožnil použít blade servery, které můžeme připojovat, odpojovat a vyměňovat za plného provozu zcela bez výpadku. 


Technologie Cisco UCS uvedená na trh v roce 2009 byla v době, kdy jsme spouštěli Cloud4com, pouhé dva roky stará, a jednalo se tedy stále o horkou novinku. Mnoho našich zákazníků stálo o její výhody, avšak bez nákladů na vlastnictví. My jsme ale nepoužili cenu jako diferenciátor. Nájem UCS v rámci balíku cloudových služeb IaaS sice stál méně, ale skutečná výhoda našeho produktu spočívala ve vlastnostech samotné infrastruktury, která nabízela jak vysokou dostupnost, tak vyšší míru bezpečnosti. 

Spolupracujeme se společností Cisco na budování důvěry

Abychom potenciální zákazníky ujistili, zdůrazňovali jsme skutečnost, že vlastníme fyzickou infrastrukturu a sami tak zaručujeme bezpečnost. Nikdo mimo Cloud4com nemá přístup ke cloudovým aplikacím a datům našich zákazníků. To uklidnilo zejména IT manažery, kteří se stále ještě báli špehování z dob minulých. 


Naše partnerství se společností Cisco se ale neomezuje na UCS. Nedávno jsme modernizovali přepínače přechodem z Cisco Nexus řady 5000 na řadu 9000 a desetinásobně tím zvýšili propustnost na 400 Gb/s. Využíváme také agregační směrovače Cisco ASR 1000 k agregaci a šifrování síťového provozu, směrovače cloudových služeb CSR 1000V pro připojení zákazníků k našemu cloudu a adaptivní bezpečnostní zařízení Cisco ASA pro firewall a síťové bezpečnostní aplikace. 


Fungujeme téměř výhradně na technologiích společnosti Cisco a jsme jedním z jejích největších zákazníků v zemi. Využili jsme její technologie k edukaci české IT komunity a naučili ji vnímat a ocenit přínosy cloudových technologií a IaaS. Vybudovat úspěšné a škálovatelné cloudové IaaS řešení, pro nás znamenalo automatizovat každý proces, který lze, a aktivně v reálném čase monitorovat výskyt událostí v systému a jeho využití. V tomto ohledu pro nás byla klíčovým faktorem úspěchu strategie společnosti Cisco. Její přístup totiž spočívá v zajišťování dostupnosti a kontrole nad technologiemi softwarovým způsobem, prostřednictvím kvalitně definovaných API. To zajišťuje konzistentnost a rychlost poskytování služeb a vysokou dostupnost. Umožňuje nám to také poskytovat zákazníkům smluvní záruky parametrů při zachování ekonomičnosti provozu. 


V posledních pěti letech můžeme pozorovat nárůst poptávky po cloudových technologiích a IaaS mezi středně velkými podniky. IT a finanční ředitelé přichází na chuť myšlence infrastruktury jako pravidelného měsíčního výdaje, podobně jako u elektřiny nebo softwarových licencí. 


Ačkoli tento posun v postojích částečně stimuloval příchod cloudových služeb společností Amazon a Microsoft, jsme stále považováni za lídra a průkopníka v oblasti IaaS v České republice.

Naše vize se na trhu uchytila

Navzdory úspěchu a vlivu jsme se nestali celostátním hráčem. Naše komerční aktivity se většinou omezovaly na Prahu. To se však změnilo v září 2019, kdy 70% podíl ve společnosti Cloud4com koupil Autocont, dceřiná společnost investiční skupiny KKCG. Dnes jsme součástí větší organizace, která poskytuje IT a oborová řešení na území celé ČR a SR. To by nikdy nenastalo, kdybychom nebyli pomohli změnit uvažování o cloudových technologiích a IaaS.

Laciné řešení může nabídnout kterákoliv firma, ale jenom jedna může nabídnout to nejlepší řešení.


Musím přiznat, že cesta k úspěchu byla dlouhá. Pokud bychom se touto cestou vydali později, bývali bychom nemuseli strávit téměř pět let vzděláváním zákazníků, ale ani bychom takto nezdokonalili náš produkt. Jsem hrdý na to, že jsme se nikdy nevzdali a nepřestali věřit, že trh naši vizi přijme. 


Má-li z toho všeho vzejít nějaké ponaučení, bude znít: „Miřte vysoko. Najděte si toho nejlepšího partnera a vytvářejte produkt s ohledem na budoucnost. Mějte oči upřené k obzoru, ne na spodní řádek výsledovky.“ Laciné řešení může nabídnout kdokoli, ale jenom jeden může nabídnout nejkvalitnější řešení. Cloud4com chce být právě tím jediným a Cisco nám pomáhá toho cíle dosáhnout.