Partnerstvo so spoločnosťou Cisco nám pomáha presadzovať IaaS a meniť prístup k IT v Českej republike

CISCO

Translations:

English Czech

Nie je jednoduché byť priekopníkom, zvlášť v oblasti informačných technológií. Používatelia sa pozrú na váš produkt a pomyslia si: „To sa nikdy neuchytí.“ Pamätáte si na časy, keď boli jedinými používateľmi internetu štátne úrady, výskumné ústavy a univerzity? Bežní spotrebitelia boli spokojní so službami ako CompuServe alebo AOL a web bol pre nich príliš komplikovaný. Našťastie nastúpili spoločnosti ako Google a vnímanie internetu zmenili.


iPhone najskôr vyzeral ako absurdný nápad. Veď kto by vymenil svoje BlackBerry za zariadenie bez klávesnice? Ale pozrite sa dnes. Všetko je dotykové a spotrebitelia si zvykli na písanie na displeji.

Chopiť sa príležitosti tam, kde ostatní vidia riziká

Ak vznikne niečo naozaj veľké, väčšinou tomu predchádza bezmedzné odhodlanie a skvelá intuícia poskytovateľa a rovnako veľká dôvera a presvedčenie používateľov. Tam, kde ostatní vidia len riziká, sa najčastejšie skrývajú tie najväčšie príležitosti a tých sa treba chopiť. S mojim partnerom Tomášom Knollom sme sa v takej situácii ocitli v roku 2011. Vtedy sme obaja pracovali v Prahe v spoločnosti Cisco a tá začala presadzovať cloudové služby – v podobe lokálnych a privátnych dátových centier, ako aj externe v podobe infraštruktúry ako služby (IaaS).

Tam, kde ostatní vidia len riziká, sa najčastejšie skrývajú tie najväčšie príležitosti a tých sa treba chopiť.


Spoločnosti Cisco a VMware síce tieto technológie priniesli na český trh, no neexistovali tu žiadni poskytovatelia služieb, ktorí by ponúkali základné alebo pokročilé cloudové služby stredne veľkým a veľkým podnikom. Založili sme teda Cloud4com, aby sme vyplnili medzeru na trhu.


České firmy sa vtedy zavádzaniu cloudových technológií veľmi bránili. Hostovanie dát alebo aplikácií na cudzej infraštruktúre odporovalo vtedajším prevládajúcim názorom na podnikové IT.


Väčšina ľudí, ktorí v roku 2011 pôsobili na vyšších manažérskych pozíciách v IT, nastupovala do práce okolo roku 1989, takže ich rozhodovanie bolo stále zaťažené skúsenosťami z dôb komunistického režimu. To posledné, o čo by stáli, bolo, aby mal niekto cudzí prístup k ich dátam. Bolo to pre nich ako návrat do doby všadeprítomného špehovania, bez ohľadu na množstvo garancií, ktoré sme ponúkali.

Vzdelávame zákazníkov a budujeme dôveru, aby vznikol nový trh

Aby sme tento spôsob uvažovania zvrátili, strávili sme v Cloud4com prvých niekoľko rokov vzdelávaním potenciálnych zákazníkov a vysvetľovaním spoľahlivosti a bezpečnosti cloudových aplikácií a infraštruktúry. Bola to plavba proti prúdu. Niekedy bolo ťažké naše argumenty vysvetliť, ale vedeli sme, že to má zmysel. Novovznikajúci trh IaaS predstavoval príliš lákavú príležitosť, než aby sme si ju nechali ujsť. Byť prví v Prahe a v Českej republike znamenalo možnosť udávať smer a riadiť očakávania prvých zákazníkov.


Vzhľadom na to, že pre potenciálnych klientov bola na prvom mieste dôveryhodnosť, museli sme im dokázať, že nám veriť môžu. To sme dosiahli dvoma spôsobmi. Ako zásadné sa ukázalo byť vlastníctvo prenajímanej infraštruktúry a partnerstvo s uznávaným dodávateľom technológií, ktorý sa tešil dobrej povesti z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti.

Nemeňte trh, ale jeho uvažovanie.


Spoločnosť Cisco bola jasnou voľbou. Ako bývalí zamestnanci sme dokonale poznali jej technológie, ale čo bolo dôležitejšie – český trh ju uznával ako najvýznamnejšieho dodávateľa IT infraštruktúry. Dobrá povesť spoločnosti Cisco bola zárukou, ktorú sme potrebovali na propagáciu služieb Cloud4com ako dôležitej inovácie podnikového IT.

Staviame dátové centrum úrovne Tier 3 s využitím technológií Cisco

Aby sme získali z investícií maximálny úžitok, rozhodli sme sa namiesto budovania vlastných priestorov umiestniť naše dátové centrá do dvoch vysoko zabezpečených kolokačných centier v Prahe. Ide o zariadenia triedy Tier 3 s prevádzkyschopnosťou 99,982 %, čo predstavuje prerušenie prevádzky v dĺžke 1,6 hodiny za rok a s redundanciou N+1, zaisťujúcou ochranu proti výpadku napájania po dobu 72 hodín.


Tier 3 je najvyššia úroveň infraštruktúry dostupná v Českej republike. Zákazníci si môžu zvoliť, či chcú využívať jedno alebo obe naše dátové centrá. Môžu napríklad do jedného umiestniť produkčné prostredie a do druhého zálohu pre obnovu po havárii alebo jednoducho všetko umiestniť do jednej lokality. V každom prípade získajú vysoko dostupnú IaaS plne spravovanú spoločnosťou Cloud4com s bleskurýchlou obnovou v prípade zlyhania systému.


Od samého počiatku sme budovali infraštruktúru našich dátových centier na serverovej technológii Cisco Unified Computing System (UCS), ktorá je založená na štandardnej architektúre Intel x86 a podporuje virtuálne i fyzické stroje. Čo je najdôležitejšie, systém UCS nám umožnil použiť blade servery, ktoré môžeme pripájať, odpájať a meniť za plnej prevádzky úplne bez výpadku.


Technológia Cisco UCS bola uvedená na trh v roku 2009. V čase, keď sme spúšťali Cloud4com, mala len dva roky, čiže išlo stále o horúcu novinku. Mnoho našich zákazníkov stálo o jej výhody, no bez nákladov na vlastníctvo . My sme však nepoužili cenu ako diferenciátor. Nájom UCS v rámci balíka cloudových služieb IaaS síce stál menej, no skutočná výhoda nášho produktu spočívala vo vlastnostiach samotnej infraštruktúry, ktorá ponúkala vysokú dostupnosť, ako aj vyššiu mieru bezpečnosti.

Spolupracujeme so spoločnosťou Cisco na budovaní dôvery

Aby sme potenciálnych zákazníkov uistili, zdôrazňovali sme skutočnosť, že vlastníme fyzickú infraštruktúru a sami tak zaručujeme bezpečnosť. Nikto mimo Cloud4com nemá prístup ku cloudovým aplikáciám a dátam našich zákazníkov. To upokojilo najmä IT manažérov, ktorí sa ešte stále báli špehovania z dôb minulých.


Naše partnerstvo so spoločnosťou Cisco sa ale neobmedzuje na UCS. Nedávno sme modernizovali prepínače prechodom z Cisco Nexus radu 5000 na rad 9600 a desaťnásobne tým zvýšili priepustnosť na 400 Gb/s. Využívame aj agregačné smerovače Cisco ASR 100 na agregáciu a šifrovanie sieťovej prevádzky, smerovače cloudových služieb CSR 1000V na pripojenie zákazníkov k nášmu cloudu a adaptívne bezpečnostné zariadenia Cisco ASA pre firewall a sieťové bezpečnostné aplikácie.


Fungujeme takmer výhradne na technológiách spoločnosti Cisco a sme jedným z jej najväčších zákazníkov v krajine. Využili sme jej technológie na edukáciu českej IT komunity a naučili sme ju vnímať a oceniť  prínosy cloudových technológií a IaaS. Vybudovať úspešné a škálovateľné cloudové IaaS riešenie pre nás znamenalo automatizovať každý proces, ktorý sa dá, a aktívne v reálnom čase monitorovať výskyt udalostí v systéme a jeho využitie. V tomto ohľade pre nás bola kľúčovým faktorom úspechu stratégia spoločnosti Cisco. Jej prístup totiž spočíva v zaisťovaní dostupnosti a kontrole nad technológiami softvérovým spôsobom, prostredníctvom kvalitne definovaných API. To zaisťuje konzistentnosť a rýchlosť poskytovania služieb a vysokú dostupnosť. Umožňuje nám to tiež poskytovať zákazníkom zmluvné záruky parametrov pri zachovaní ekonomickosti prevádzky.


V ostatných piatich rokoch môžeme pozorovať nárast dopytu po cloudových technológiách a IaaS medzi stredne veľkými podnikmi. IT a finanční riaditelia prichádzajú na chuť myšlienke infraštruktúry ako pravidelného mesačného výdavku, podobne ako pri elektrine alebo softvérových licenciách.


Hoci tento posun v postojoch čiastočne stimuloval príchod cloudových služieb spoločností Amazon a Microsoft, stále sme považovaní za lídra a priekopníka v oblasti IaaS v Českej republike.

Naša vízia sa na trhu uchytila

Napriek úspechu a vplyvu sme sa nestali celoštátnym hráčom. Naše komerčné aktivity sa väčšinou obmedzovali na Prahu. To sa však zmenilo v septembri 2019, keď 70 % podiel v spoločnosti Cloud4com kúpil Autocont, dcérska spoločnosť investičnej skupiny KKCG. Dnes sme súčasťou väčšej organizácie, ktorá poskytuje IT a odborové riešenia na území celej ČR a SR. To by sa nikdy nestalo, ak by sme nepomohli zmeniť uvažovanie o cloudových technológiách a IaaS.


Musím priznať, že cesta k úspechu bola dlhá. Ak by sme sa touto cestou vydali neskôr, nemuseli by sme stráviť takmer päť rokov vzdelávaním zákazníkov, ale ani by sme takto nezdokonalili náš produkt. Som hrdý na to, že sme sa nikdy nevzdali a neprestali veriť, že trh našu víziu príjme.

Lacné riešenie môže ponúknuť ktorákoľvek firma, ale len jedna môže ponúknuť to najlepšie riešenie.


Ak má z toho vzísť nejaké ponaučenie, bude znieť: „Mierte vysoko. Nájdite si toho najlepšieho partnera a vytvárajte produkt s ohľadom na budúcnosť. Majte oči uprené na obzor, nie na spodný riadok výsledovky.“ Lacné riešenie môže ponúknuť ktokoľvek, ale len jeden môže ponúknuť najkvalitnejšie riešenie. Cloud4com chce byť práve tým jediným a Cisco nám pomáha tento cieľ dosiahnuť.